isg yüksek lisans
İSG Yüksek Lisans
Ocak 12, 2019

B Sınıfı İSG Yüksek Lisans

isg yüksek lisans

Dünya hızla gelişmeye ve nüfusu artmaya devam ederken iş hayatı da zorlaşmaktadır.  İş güvenliği önem kazanmış ve özellikle çalışanların sağlığının korunması, iş kazalarının önlenmesini sağlamak amacıyla iş güvenliği konusunda önlemlerin alınması için bu alanda eğitilmiş uzmanların olması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Ülkemizde de yakın zamanda yapılan çalışmalar sonucunda çıkartılan kanunlar ile iş güvenliği uzmanlığı çok fazla talep gören bir meslek haline gelmiştir. Bu alanda uzmanlaşmak ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek isteyen kişilerde bunun için iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmak istemektedirler. Çünkü B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için bakanlığın açtığı sınavı kazanmak gerekir ve bu sınava girebilmenin şartı da iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olmaktır. Öğrencilerin taleplerinin bu yönde çok artmış olması ile birlikte b sınıfı isg yüksek lisans programları da pek çok üniversite tarafından düzenlenen bir program haline gelmiştir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilerin pek çoğu çalışma hayatında yer almakta ve onlara farklı bir seçenek olarak tezsiz ya da uzaktan eğitim yüksek lisans olanağı sunulmaktadır. Bu sayede öğrenciler iş hayatlarına ara vermek zorunda kalmadan yüksek lisanslarını yapabilmektedirler. Tezsiz yüksek lisans eğitimi öğrenciler için dersler akşam veya hafta sonları verilmektedir. Uzaktan eğitim yüksek lisans da ise eğitim online olmakta ve öğrenci dersleri uygun olduğu süre içinde takip etmektedir.

B sınıfı isg yüksek lisans programı olan üniversiteler de bu genellikle iki ya da üç yarıyıl olarak eğitim verilmektedir. Toplamda 30 kredi alınması gerekmektedir. Yüksek lisans tezsiz olduğu için bitime tezi hazırlanmaz ama bitime projesinin hazırlanması gerekmektedir. Bazı üniversitelerde öğrencinin mezun olabilmesi için yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Yüksek lisans süresince öğrenci bilimsel araştırmalar yapmaz onun yerine daha önce yapılmış araştırma sonuçları öğrenciye aktarılır ve bunların nasıl kullanılması gerektiği bilgisi verilir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olma hakkını yüksek lisans yaparak kimler kazanabilir diye bir soru sorulabilir. İş güvenliği ile ilgili meslek yüksek okullarından mezun aynı zamanda dört yıllık bir lisans bölümü bitirmiş olan kişiler, mimarlar, mühendisler, üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olan kişiler ve benzeri bölümlerden mezun olanlar olarak belirtilebilir. Yüksek lisans yapan erkek öğrenciler için bu askerliğin tecil edilmesi olanağını da vermektedir.

Tezsiz ve uzaktan eğitim ile iş güvenliği alanında yüksek lisans ücretlidir. Devlet ve vakıf üniversitelerinde bu eğitim programının fiyatı değişiklik göstermektedir. İki taksit olarak ödenmektedir ücreti ama bazı eğitim kurumları bu konuda öğrencilerine kolaylık getirmekte ve kredi kartına on iki taksite varan imkanlar sunmaktadır. İş güvenliği alanında yüksek lisans yapan kişilerin iş bulma olanağının çok artmış olması bu alana ilgiyi arttırmıştır.