İSG Yüksek Lisans Fiyatları
İSG Yüksek Lisans Fiyatları
Şubat 4, 2019
İSG Yüksek Lisans ücretleri
İSG Yüksek Lisans Ücretleri
Şubat 9, 2019

İSG Yüksek Lisans Programına Kayıt

İSG Yüksek Lisans Programı

İş yerlerinde ki çalışma koşullarının güvenli bir hale getirilmesini sağlamak, çalışanların sağlığının korunması, iş kazaları olma riskinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yeni çıkan kanunlar ile zorunlu hale getirilmiştir. Bundan dolayı da üniversitelerin iş güvenliği eğitimi veren programlarına ilgi oldukça artmıştır. Bu bölümleri bitiren kişiler mesleklerinde ilerlemek ya da akademik kariyer yapmak için yüksek lisans eğitimi almayı istemektedirler. Lisans eğitimi bittikten sonra isg yüksek lisans yapmak isteyen ama aynı zamanda çalışan kişiler için uzaktan eğitim ile yüksek lisans yapma olanağını da bazı üniversiteler vermektedirler.

Yüksek lisans yapmak isteyen kişiler için tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak iki seçenek bulunmaktadır. Akademik kariyer yapmak isteyen kişiler tezli yüksek lisansı tercih ederken yüksek lisansı iş hayatında kendilerine bir artı olarak kullanmak isteyen kişiler ise tezsiz yüksek lisans daha cazip gelmektedir. Tezli yüksek lisans yapmak için ALES sınavına girmek ve kazanmak bir şart olarak aranırken tezsiz yüksek lisansta bu şart aranmamaktadır. Tezsiz yüksek lisansı daha çok iş hayatına atılmış kişiler seçmekte olduğu için programda buna göre düzenlenmektedir. Bu nedenle eğitimler ya akşamları ikinci öğretim şeklinde ya da uzaktan eğitim şeklinde olmaktadır.

İş güvenliği programı yüksek lisans yapmak için mutlaka bu bölümün bitirilmiş olmasına gerek yoktur ayrıca mimarlık, mühendislik gibi diğer lisans bölümlerinden mezun olan kişilerde başvurabilmektedirler. Bu programı başarı ile bitiren kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan ‘’B’’ sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Alınacak olan yüksek lisans diplomasında tezli ya da tezsiz olarak alındığının belirtilmemektedir.  Bu nedenle iş hayatında bir artı olarak yüksek lisans yapmak isteyen kişiler tezsiz olan programı tercih etmektedir.

Üniversiteleri isg yüksek lisans bölümlerinden mezun olabilmek için en az iki ya da üç yarıyıl eğitim alınması gerekmektedir. Eğitim aldığınız kuruma göre değişiklik gösterebilmekte ama genellikle yüksek lisans programının en fazla altı yarıyıl içinde bitirilmesi gerekir bu olmadığı takdirde öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilmektedir. Yüksek lisans başvurusu yapacak öğrencilerin öncelikle tezli mi, tezsiz mi yapacağına karar vermesi ve buna göre kayıt tarihlerini takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu ayrıma bağlı olarak kayıt tarihleri değişmektedir.

İş güvenliği yüksek lisans programına kayıt olmak için genellikle şu belgeler istenmektedir.

Lisans diploması (Aslı ya da kopyası)

Lisans transkripti ( Aslı ya da kopyası)

Resim

Kimlik fotokopisi

İş güvenliği yüksek lisans programında 10 ders alınması ve bunların kedilerinin de 302dan az olmaması gerekmektedir. Bu derslerden başka öğrenci bitirme projesi hazırlamak zorundadır. Bitirme projesi için bir kredi bulunmaz sadece proje başarılı veya başarısız olarak kabul edilir.