İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İşletme yüksek lisans programı, yoğun iş temposu ve özel hayat beklentilerinin arasında kendine profesyonel bir eğitim yatırımı yapmak isteyen adaylar için tasarlanmış özel bir yüksek lisans programıdır.

Yüksek teknolojik altyapı ile sunulan derslerde:

• Öğretim üyeleri paylaştıkları ekranlar aracılığıyla öğrenciler ile etkileşim kurabilir,

• Öğrenciler, derslerde gerçek zamanlı olarak yorum yapabilir ve soru sorabilir, sınıf içi tartışmalara katılabilir,

• Ders materyallerini eş zamanlı olarak paylaşarak sınıf içi ders pratiği yapabilir ve konu ile ilgili uygulama becerilerini zenginleştirebilirler. İşletme Yüksek Lisans Programımız (MBA) öğrencilerin bir yandan işletmecilik alanında analitik düşünce tarzı ile sistem yaklaşımına sahip olmasını amaçlarken diğer yandan tüm işletme fonksiyonlarını kapsayacak şekilde en güncel bilgilerle donatılmasını amaçlamaktadır.

Programın yapısı Yüksek lisans programımız tezsiz olup, eğitim dili Türkçe’dir. Öğretim programı Muhasebe, Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama konularında derslerden oluşmaktadır. Diploma Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler "İşletme Tezsiz Yüksek Lisans" diploması almaktadırlar.

Dönemde bir vize ve bir final sınavı Kütahya'da yapılmaktadır.

İki dönem sonunda genel not ortalamanız 2.50 ve üzeri olmalıdır. Dönem projesinin ortalamaya etkisi bulunmamaktadır. Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Askerliğinizi tecil ettire biliyorsunuz. Eğitim dönemi + 1 yıl Askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz.


 

Bilindiği üzere, 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile bir önceki yönetmelik bütünüyle değiştirildi ve önemli düzenlemelerde hayata geçti. Bunlardan bir tanesi de aynı anda lisansüstü eğitim yapılmasının engellenmesi oldu. Söz konusu yönetmeliğin 35 inci maddesinin 6. fıkrasında; "Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü yer almıştır. Bir üniversitede Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenci, başka bir üniversitenin Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptırabilir. Tezsiz Yüksek Lisans programları yönetmelikte istisna tutulmuştur. Sayı sınırlaması da yoktur. Bir kişi istediği sayıda aynı anda Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı olabilir.


 

Yöneticilerin ve öğrencilerin MBA eğitimlerini almalarındaki ana sebeplerden bir tanesi, uluslararası şirketlerde çalışabilmek ve daha yüksek maaşlar ile işe başlamaları olarak belirtilmektedir. Ayrıca takip eden yıllarda ki maaş artışlarının da alınan MBA diploması sayesinde oransal olarak daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek lisansınızı tamamladığınızda almış olduğunuz diploma iş hayatınız için fark yaratacaktır.

Biz Netkampüs Kurumu olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol gereği kabul edilen öğrencilerin dönem harç ücretleri kurumumuz hesabına yatmaktadır. Kayıt hakkında bilgilendirmeden, eğitiminiz tamamlanana kadar olan süreçte sizlere destek veriyoruz. Üniversite ile öğrenciler arasındaki evrak ve bilgi trafiğini düzenliyoruz. Okul ile ilgili tüm resmi işlemler enstitü tarafından takip edilmektedir. Resmi durum ve konularda enstitü ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İrtibata Geçin ve Yüksek Lisans Kaydınızı Hemen Yapalım